Entrega de bolsas aos nosos asociados


Bolsas Bolsas reutilizables

"Entregamos 100 bolsas a cada asociado"

A Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña entregou a cada un dos seus asociados 100 bolsas reutilizables.

Consellería do Mar - Xunta de Galicia
Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ärtabro Sur
Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña
Galicia
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) - Unión Europea