Aviso legal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, e da aplicación para partir do 25 de maio de 2018 da Nova Normativa Europea para protexer a privacidade dos clientes e o correcto uso dos seus datos (RGPD), descritos no regulamento europeo RGPD 679/2016, os nosos termos de protección de datos foron modificados.

1.RESPONSABLE

Titular: Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña (en adelante AMPAC)
N.I.F.: G15772460
Domicilio Social: Muelle de la Palloza, 21 - 15006 A Coruña
Teléfonos: 625 087 139
Dirección de Correo Electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

2 - INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario queda informado y presta su consentimiento libre, informado, específico e inequívoco para que sus datos personales sean tratados por AMPAC.

3 - CON QUE FINALIDADE TRATARÁ AMPAC OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos persoais facilitados do usuario serán tratados por AMPAC conforme ás seguintes finalidades:

 • Levar a cabo a prestación de servizos, o mantemento da relación e o seguimento da mesma.
 • Xestionar, tramitar e dar resposta a peticións, solicitudes, incidencias, queixas, reclamacións ou consultas do usuario.
 • Xestionar o envío de comunicacións sobre servizos ofertados por AMPAC por medios electrónicos e/ou convencionais.
4 - DURANTE CANTO TEMPO TRATARÁ AMPAC OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos do usuario relacionados co cumprimento da relación contractual serán conservados con ese fin durante todo o tempo en que o contrato estea vixente e, aínda despois, durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato. No relativo ao envío de comunicacións, AMPAC tratará os datos do usuario, ata que este opóñase.

5 - QUE DATOS DO USUARIO TRATARÁ AMPAC?

AMPAC tratará as seguintes categorías de datos do usuario:

 • Datos identificativos: nome, apelidos e DNI.
 • Datos de contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico e teléfono.

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida na Política de Privacidade, eximindo a AMPAC de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, AMPAC poderá levar a cabo as verificacións periódicas para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

6 - CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

O tratamento dos datos do usuario por parte de AMPAC para o envío de comunicacións, para a elaboración de perfís e para a realización de enquisas de satisfacción está baseado no interese lexítimo de AMPAC de conformidade co establecido no RGPD.

Por outra banda, o tratamento dos datos do usuario para xestionar, tramitar e dar seguimento é a execución da prestación dos nosos servizos, polo que a subministración dos datos con este fin é obrigado e impediría o seu cumprimento en caso contrario.

7 - DIVULGACIÓN A TERCEIROS

Os Datos de Carácter Persoal que se recollen nos formularios do sitio web de AMPAC son obxecto de tratamento por parte do persoal de AMPAC e non serán transferidos a terceiras partes.

Os datos do usuario poderán ser comunicados, unicamente, ás Administracións Públicas nos casos previstos pola Lei.

8 - COMUNICACIÓNS PROMOCIONAIS

Una de las finalidades para las que AMPAC trata los datos personales proporcionados por parte de los usuarios es para remitirles comunicaciones por medios electrónicos y convencionales, con información relativa a servicios, eventos o noticias relevantes para los usuarios. Siempre que se realice alguna comunicación de este tipo, ésta será dirigida única y exclusivamente a aquellos usuarios que no hubieran manifestado previamente su negativa a la recepción de las mismas.

No caso de que o usuario desexe deixar de recibir comunicacións por parte de AMPAC pode solicitar a baixa do servizo enviando un email á seguinte dirección de correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ou mediante a ligazón que figure no pé dos correos electrónicos promocionais.

9 - EXERCICIO DE DEREITOS

O usuario pode enviar un escrito a Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña Departamento de Protección de datos, Muelle de la Palloza, 21 - 15006 A Coruña ou un correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. coa Referencia “Protección de Datos”, adxuntando fotocopia do seu documento de identidade, en calquer momento e de maneira gratuita, para:

 • Revogar os consentimentos outorgados.
 • Obter confirmación acerca de se en AMPAC están a tratarse datos persoais que conciernen ao usuario ou non.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Obter de AMPAC a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 • Solicitar a portabilidad dos seus datos.
 • Reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da seguinte dirección https://www.agpd.es, cando o interesado considere que AMPAC vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.
10 - MEDIDAS DE SEGURIDADE

AMPAC tratará os datos do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

11 - REVISIÓNS

A presente Política de Privacidade establece os termos en que AMPAC usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios ao momento de utilizar o seu sitio web. Esta compañía está comprometida coa seguridade dos datos dos seus usuarios. Cando lle pedimos encher os campos de información persoal coa cal vostede poida ser identificado, facémolo asegurando que só se empregará de acordo cos termos deste documento. Con todo esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou ser actualizada polo que lle recomendamos e salientamos revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo con devanditos cambios.


POLÍTICA DE COOKIES

1 - ¿USAMOS COOKIES?

Si. As nosas cookies melloran o acceso ao noso sitio e identifican os visitantes frecuentes. É máis, as nosas cookies melloran a experiencia do usuario facendo un seguimento dos seus intereses.

AMPAC utiliza cookies técnicas que quedaranse almacenadas no ordenador. As cookies son pequenos arquivos que o noso ordenador envía o seu, pero que non nos proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera dato de carácter persoal seu. As cookies que utilizamos non poden ler datos do seu ordenador nin ler as cookies que existan no seu ordenador. Cando o usuario se encontre navegando polas páxinas web de AMPAC o servidor onde se encontra aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu ordenador, o día e a hora na que comeza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e envialo a petición realizada e que a través do navegador se poida ver na pantalla.

Se vostede o desexa pode configurar o seu navegador de maneira que o avise na pantalla se vai recibir unha cookie. O usuario pode configurar o seu ordenador de xeito que non reciba estas cookies, este feito non impedirá que se poida acceder á información do sitio web www.vaiapeixe.com, pero se se declinan é posible que non poida utilizar algúns dos nosos servizos.

2 - MANEXAR COOKIES?

Como manexar as Cookies nos navegadores máis usados:

 • Chrome: Configuración → Mostrar opcións avanzadas → Privacidade → Configuración de contido.
  Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.
 • Internet Explorer: Ferramentas → Opcións de Internet → Privacidade → Configuración.
  Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.
 • Firefox: Ferramentas → Opcións → Privacidade → Historial → Configuración Personalizada.
  Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
 • Safari: Preferencias → Seguridade.
  Para máis información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.
 • Opera: Configuración → Opcións → Avanzado → Cookies.
  Para máis información, pode consultar o soporte de Opera ou a Axuda do navegador.

Se o usuario non configura o seu navegador para que as cookies non se activen, ao continuar navegando pola web de AMPAC e utilizar os seus servizos, entenderase que o usuario acepta o uso de cookies na e as finalidades para as que se usan.


CONDICIÓNS DE USO

1 - PROPIEDADE INTELECTUAL

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en www.vaiapeixe.com están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor da Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito deste.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados pola Asociación de Minoristas de el Puerto de A Coruña.

AMPAC velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

2 - VARIOS

A.- AMPAC poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

B.- AMPAC comprométese a través deste medio a non realizar publicidade enganosa.

Para estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan encontrarse ao longo do contido das distintas seccións da web de AMPAC, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida é estas seccións. AMPAC, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

C.- AMPAC comprométese a non remitir comunicacións comerciais sen identificalas como tales, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico.

Para estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos asociados de AMPAC sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre asociado e AMPAC, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o asociado ten contratado coa asociación.

D.- AMPAC non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web www.vaiapeixe.com e/ou no uso das informacións contidas neste.

E.- AMPAC non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste sitio web e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web www.vaiapeixe.com, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control de AMPAC; a devandita entidade non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

F.- AMPAC non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan no sitio web www.vaiapeixe.com. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás webs ás que poida accederse dende www.vaiapeixe.com.

G.- AMPAC non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

H.- En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (links) e hipertexto incluídos no sitio web www.vaiapeixe.com.

imprimir Correo electrónico

Consellería do Mar - Xunta de Galicia
Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ärtabro Sur
Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña
Galicia
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) - Unión Europea