Campaña en prensa decembro de 2023

Campaña publicitaria para promocionar o consumo de marisco e peixe que se realizará en decembro de 2023 con estes anuncios de prensa publicados nos diarios xeneralistas La Opinión y El Ideal Gallego e no diario deportivo DxT.

Hoxe toca peixe ou marisco. Merca en pescaderías e mercados de confianza. As que están preto de ti.

Campaña publicitaria diciembre de 2023

Consellería do Mar - Xunta de Galicia
Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ärtabro Sur
Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña
Galicia
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) - Unión Europea